Chimakadze Besik

编辑:谈吐网互动百科 时间:2020-01-19 06:34:20
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
Chimakadze Besik,佐治亚籍足球运动员。
外文名
Chimakadze Besik
国    籍
佐治亚
出生日期
1988年6月24日
运动项目
足球

Chimakadze Besik场上位置

编辑
前锋

Chimakadze Besik职业生涯

编辑
时间
  
球队
  
2009 - 2009西奥尼
2010 - 2012格鲁吉亚第比利斯
2013 - 2013DinamoBatumi
2013 - 2014第比利斯斯巴达
2014 - 2014鲁斯塔为奥林匹克
2014 - 现在第比利斯梅拉尼
[1] 
参考资料